Concert

Friday, July 9, 2010, 17:00

Conservatoire de Nice (Nice, France)


  • Muzio Clementi - Sonatine en ré majeur, op. 36 no.6
  • Nikolaï Medtner - Fairy Tale, op. 26 no.3
  • Nikolaï Medtner - Fairy Tale, op. 20 no. 1
  • Nikolaï Medtner - Conte en la majeur, op. 51 no.3
  • Nikolaï Medtner - Conte en do majeur, op. 9 no.2
  • Ludwig van Beethoven - Sonate n° 30 en mi majeur, op. 109
  • Wilfried Lingenberg - Prélude 1
  • Wilfried Lingenberg - Prélude 2

Wilfried Lingenberg, piano